SK | EN

Stohovacie a jednoúčelové stroje

montážne práce
stroje stohovacie
stroje jednoúčelové

Kartónovacie stroje

kartónovacie stroje video4 video5 video6

SALK 100

Stroje sú určené na automatické skladanie a lepenie kartónových krabíc z tvarových prístrihov. Rozsah veľkosti a tvaru môže byť rôzna. Pre lepenie je používaná technológia tavného lepidla, resp. lepiaca páska. Kartónové prístrihy sú odoberané zo zásobníka, postupne sa ohýbajú chlopne za súčasného nanášania lepidla a nakoniec dochádza k uzatvoreniu a zlepeniu chlopní. Stroje je možné kombinovať s automatickým, resp. ručným vkladaním výrobkov do kartónovej krabice.

Výkon: 100 – 600 kartónov/hod

SALK 200

Stroje sú určené na automatické skladanie a lepenie kartónových prepraviek pre výrobky typu jogurtov, krémov, nápojov a pod. Rozsah veľkosti a tvarov môže byť rôzny. Pre lepenie je doporučená technológia tavného lepidla. Kartónové prístrihy sú odoberané zo zásobníka, postupne sa ohýbajú za súčasného nanášania lepidla do konečného tvaru. Stroje je možné kombinovať s automatickým, resp. ručným vkladaním výrobkov do kartónovej krabice.

Výkon: 600 – 1000 ks/hod

SALK 300

Zariadenie je určené pre automatické balenie výrobkov do kartónových škatúľ. Používa sa ako koncové zariadenie baliacich liniek. Kartónové prístrihy sú automaticky odoberané zo stohu a vkladané na krokovací dopravník za súčasného tvarovania škatule. Po vložení výrobku, resp. výrobkov sa postupne nanáša tavné lepidlo a škatula sa uzatvorí. Zariadenie je možné vybaviť jednotkou značenia.

Výkon: 2200 ks/hod
stroje na kartónovanie
salk-100
stroje na kartónovanie
salk-200
stroje na kartónovanie
salk-300