SK | EN

Stohovacie a jednoúčelové stroje

montážne práce
stroje stohovacie
stroje jednoúčelové

Stroje na balenie sáčkov


Typ ZBPS 100

Zariadenie je určené pre skupinové balenie vreciek typu polievok, kávy, čaju, cukroviniek a iných do kartónových obalov. Zariadenie je prestaviteľné pre rôzne veľkosti vreciek, počty polievok a veľkosti kartónových škatúľ a je dodávané v širokej škále modifikácií. Naplnené vrecká sú dopravované vstupným dopravníkom na podávací dopravník. Vrecká postupne padajú cez sústavu klapiek, ktorých úlohou je stabilizovať vrecko v definovanej polohe a zároveň plniť funkciu medzizásoby pri vyprázdňovaní nastohovaných vreciek. Po napočítaní nastaveného počtu sú vrecká vysunuté do kartónovej krabice za nepretržitého chodu zariadenia. Činnosť obsluhy spočíva v založení otvorenej kartónovej škatule do sklopného lôžka a odobratí naplnenej škatule k ďalšej operácii.

Výkon: 80 – 110 vreciek/min.

balenie sáčkov video7

stroje na kartónovanie